Sociale hygiene

Wat is Sociale Hygiëne?

Wat is Sociale Hygiëne?

Sociale Hygiëne is een cursus voor het horecapersoneel. Tijdens deze cursus leert u wat u moet doen om uw gasten en collega’s gezond en tevreden te houden. Dat heeft vooral met respect voor elkaar en normen en waarden te maken. In de dranken- en horecawet is vastgelegd dat iedere leidinggevende in een bedrijf waar alcoholhoudende dranken worden verkocht of geschonken in het bezit moet zijn van een SVH-diploma. Tijdens openingstijden moet er te allen tijde iemand aanwezig zijn die in het bezit is van een SVH-verklaring Sociale Hygiëne.

Schenkt of verkoopt u geen alcoholhoudende dranken? Dan bent u niet verplicht om de cursus Sociale Hygiëne te volgen. U heeft in dat geval voldoende aan een HACCP-certificaat. Kijk voor de mogelijkheden op haccpdirect.nl.

Sociale hygiene