Sociale Hygiëne

De cursus Sociale Hygiëne is ontwikkeld voor diegenen die werken of te maken krijgen met gasten waar alcohol aan wordt geschonken. Dit zijn veelal bars, restaurants, brasseries en hotels. Naast onderwerpen zoals alcoholgebruik, wordt ook aandacht besteed aan drugsgebruik en gokverslaving. In de training wordt ook aandacht besteed aan hoe om te gaan met dergelijk gebruik of verslaving en hoe het beste gereageerd kan worden naar consumenten en hun gedrag.

Inhoud van de cursus: Sociale Hygiëne

 
Cursus Sociale Hygiëne |  Cursus Sociale Hygiëne incl. examen | 
Doelstelling Hoe te handelen naar de gast en hoe om te gaan met het gedrag van de gast. De cursus Sociale Hygiëne voldoet aan de laatste eindtermen voor het examen van SVH.
Doelgroep Voor iedere leidinggevende of eigenaar van een horecabedrijf die alcoholhoudende dranken schenken en voor de 2 personen die vermeld worden op de drank- en horecavergunning.
Cursuspakket Online training. Online training & coupon voor SVH examen
Cursusduur Ca. 3 uur
Cursusinhoud De online training bestaat uit de volgende modules:

  • Horeca & slijterij
  • Sociale vaardigheden
  • Sociale Hygiëne
  • Alcohol, Drugs en Tabak
  • Gokken
  • Inrichtingseisen en voorzieningen
Bewijs van deelname Iedere cursist die geslaagd is voor het online proefexamen ontvangt in/zijn haar profiel een Bewijs van deelname
Dit bewijs is geen certificaat.
SVH Examen Sociale Hygiëne De cursist dient zelf bij SVH het examen te kopen. Iedere cursist ontvangt een couponcode voor het officiële SVH-examen Sociale Hygiëne. Het examen vindt op een locatie van SVH plaats.

De cursist verzilvert de couponcode via www.mijnsocialehygiene.nl Belangrijk: de verstrekte couponcode is maximaal 10 maanden geldig.

SVH diploma Sociale Hygiëne Indien geslaagd voor het SVH-examen ontvangt de cursist het diploma van SVH. Diploma’s worden geregistreerd in het SVH-register.
Prijs €69,- exclusief btw  €172,- exclusief btw