Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn manieren om goed met elkaar om te gaan. Je leert ze van anderen in je omgeving. Dit heeft te maken met normen, waarden en respect voor elkaar. Communicatie is een belangrijk onderdeel hierin. Hoe spreekt u bijvoorbeeld een gast aan die zich niet aan de huisregels houdt? Of wat doet u als iemand agressief gedrag vertoont? Nog belangrijker is hoe u de kans zo klein mogelijk maakt dat iemand zich niet aan de regels houdt. Met de cursus Sociale hygiëne leert u hoe u het beste kan handelen.