Krijg ik een boek bij de cursus?

Onderdeel van de online cursus is een digitaal handboek. Dit digitale handboek kunt u, voordat u het digitale examen heeft gedaan, printen. Hierin worden alle modules kort behandeld. De online cursus is uitgebreider en niet in haar totaliteit te printen.

Belangrijk om te weten: Als u prijs stelt op een naslagwerk dan dient u het digitale handboek te printen voordat u uw online eindexamen start. Nadat u uw eindexamen heeft behaald, heeft u geen toegang meer tot het online cursuspakket.